Thiết kế , thi công: sân vườn , tiểu cảnh , hòn non bộ, phù điêu , thác nước, cảnh quan sân vườn, trồng cây xanh resort


Thiết kế , thi công: sân vườn , tiểu cảnh , hòn non bộ, phù điêu , thác nước, cảnh quan sân vườn, trồng cây xanh resort, nhà xưởng, quán cafe và các thiết bị làm vườn